blomkruka

Så håller du blommorna friska och vackra

JZ6PFrlk5EIF Uncategorized Leave a Comment

Är du trött på att ständigt behöva behandla sjuka blommor? Blir dina växter ofta angripna av ohyror som löss eller sorgmyggor? Då ska du följa med i denna artikel. Här kan du nämligen läsa mer om vad du kan göra för att hålla dina blommor och andra växter friska och vackra.

Förebygg problem

I stället för att behandla sjukdomar eller ohyra är det alltid bättre att förebygga problemen. Detta gör du enklast genom att vara noggrann när det kommer till hygien och hantering. När du använder verktyg som till exempel saxar eller liknande för att beskära eller klippa ner dina plantor, ska du alltid se till att desinficera dem med ett desinfektionsmedel. På så sätt undviker du smitta mellan dina plantor.

desinficeringsmedel


Ett annat sätt att förebygga problem med smitta eller ohyra är att alltid hålla nya växter i karantän under en tid innan de placeras tillsammans med dina gamla växter. Man vet aldrig vad man släpar med sig hem från blomsterhandeln. En blomma som ser helt frisk ut i butiken kan bära på både ohyra och sjukdomar utan att du vet om det. Håll den nya växten i karantän i en till ett par månader. Då blir det mycket lättare för dig att hantera eventuella sjukdomar eller ohyror.

Alla växter har egna behov

Om du vill ha friska växter som trivs bra ska du såklart alltid se till att sköta om dem på rätt sätt. Alla växter har sina egna behov, och de kan skilja sig ganska rejält beroende på vart de kommer från eller hur de är odlade. Vissa växter vill ha mycket sol och vatten, medan andra växter vill ha skugga och lite vatten. Vissa växter kräver mycket gödning, medan andra kan dö av för mycket näring i jorden. Innan du skaffar dig en ny och okänd växt, kan det vara bra att läsa på lite om den.

Leave a Reply

Your email address will not be published.