Nektarspår

Lev och låt leva!

Vit sötväppling, Melilotus alba Medicus

vit sötväppling
Läs tro och fakta om vit sötväppling
Åter artlista juliblommor