Nektarspår

Lev och låt leva!

Vitsippa, Anemone nemorosa L.

vitsippa
Vitsippan tillhör, som blåsippan och tussilagon, de där vårblommorna som är så efterlängtade, och står vårt hjärta så nära, att det är svårt att säga något om dem. De är så mycket känsla att orden inte riktigt räcker till.

Jag vill berätta om björkhagar där träden ännu inte fått sina nya blad men som med violettskiftande späda vårgrenar vakar över vårens rike av hopp och ljus, över en matta av bländande, vit renhet.

Läs tro och fakta om vitsippa
Åter artlista vårblommor