Nektarspår

Lev och låt leva!

Vitmåra, Galium boreale L.

vitmåra
Läs tro och fakta om vitmåra
Åter artlista juliblommor