Nektarspår

Lev och låt leva!

Vårlök, Gagea lutea (L.) Ker Gawler

vårlök
Vårlöken är på ett sätt lite av en doldis. Tussilagons gula blommor lyser så starkt längs vägrenarna att man lätt förbiser den finlemmade, mer diskreta vårlöken. Men så vacker den är där den står i små ruggar och lyser. Små stjärnor av vårglädje i gräset.

Läs tro och fakta om vårlök