Nektarspår

Lev och låt leva!

Tjärblomster, Lychnis viscaria L.

tjärblomster
Läs tro och fakta om tjärblomster
Åter artlista juniblommor