Nektarspår

Lev och låt leva!

Stenbär, Rubus saxatilis L.

stenbär
Läs tro och fakta om stenbär
Åter artlista juniblommor