Nektarspår

Lev och låt leva!

Skvattram, Ledum palustre L.

skvattram
Halvdunklet blandar sig med den tunga, bedövande doften av skvattram.Tillsammans innesluter de mig i en barmhärtig bubbla av glömska som låter motorvägens bullrande tona bort från mitt nervsystem. Världen utanför finnes icke längre.

Detta är trollskog. Endast några spridda hjortronblad stör min bild. De vittnar om en myr som inte längre finns och jag vill inte bli påmind om tiden. Jag vill stanna i den blommande skvattrammens evighet tills jag återfått..ja, vad? Ett obestämbart något som ständigt tycks fattas oss trots all vår rikedom.

Läs tro och fakta om skvattram
Åter artlista juniblommor