Nektarspår

Lev och låt leva!

Skogsviol, Viola riviniana Reichenb.

skogsviol
Det är omöjligt att se en skogsviol och förbli oberörd. Med sitt mjuka väsen har den blivit poeternas symbol för den obefläckade, rena kärleken till Modern. De gamla vistexterna kan måhända kännas gråtmilda och överspända i vår tid men känslorna de tolkar är förhoppningsvis desamma. Violer till Mor.. Kan man få ge några till Far också?

Läs tro och fakta om skogsviol
Åter artlista majblommor