Nektarspår

Lev och låt leva!

Skogskovall, Melampyrum sylvaticum L.

skogskovall
Läs tro och fakta om skogskovall
Åter artlista majblommor