Nektarspår

Lev och låt leva!

Trädgårdshumla, Bombus hortorum

Trädgårdshumla

Hur känner jag igen den?

Trädgårdshumlan är en stor art. Drottningen blir 19–21 millimeter lång med en vingbredd av 35–38 mm. Även arbetarna och hanarna är stora men varierar mer. Arten är svart med bred, gul krage, guld band bak på mellankroppen och första delen av bakkroppen (gul midja). Rumpan är vit. Trädgårdshumlan liknar ljunghumla, men har ett mer långsträckt huvud.

Allmänna fakta

Arten finns i hela landet och kan påträffas i parker, lundar och trädgårdar. den besöker gärna ärtväxter men också stormhatt, lejongapsväxter och olika kransblommiga växrter.Åter artlista