Nektarspår

Lev och låt leva!

Silverstreckad pärlemorfjäril, Argynnis paphia

Silverstreckad pärlemorfjäril

Hur känner jag igen den?

Det finns 20 olika arter av pärlemorfjärilar i Norden men den silverstreckade är den största av dem med ett vingspann på 53-65 mm. Som alla pärlemorfjärilar är den tecknad i gulbrunt och svart men de olika arterna kan särskiljas på undersidornas teckning.

Hanen har tydliga föttjockade vingribbor med doftfjäll på framvingarna (se de mörka strecken på vingarna).

Allmänna fakta

Arten brukar flyga i skogsbryn eller i gles skog men ses också på mer öppna ställen med mycket blommor och man kan träffa på den i trädgårdar. Larven lever på olika arter av viol. Det är larven som övervintrar.Undersidans teckning
Silverstreckad pärlemorfjäril,
undersidans teckning

Åter artlista