Nektarspår

Lev och låt leva!

Nässelfjäril, Aglais urticae

Nässelfjäril

Hur känner jag igen den?

De flesta av oss är bekanta med nässelfjärilen och den kan knappast förväxlas med någon annan art.

Allmänna fakta

Nässelfjärilen övervintrar som fullbildad fjäril och är en av de arter man ser tidigt på våren, redan i mars. Den nya generationen flyger juni-okt. Man hittar den på kulturmark, i vägrenar, trädgårdar ocha andra marker där det finns mycket blommor. Larverna lever på brännässla.
Undersidans teckning
Nässelfjäril,
undersidans teckning

Åter artlista