Nektarspår

Lev och låt leva!

Mindre tåtelsmygare, Thymelicus lineola

Mindre tåtelsmygare

Hur känner jag igen den?

Mindre tåtelsmygare tillhör tjockhuvudena. Den är brunorange till färgen, hanen med mörka doftfjällstrål på framvingen. Vingspannet är 20-27 mm. Den påminner om Ängssmygaren men ängssmygaren har ljusa fläckar på vingarna. Den kan också förväxlas med Silversmygaren men den arten har bakvingar med grönaktig undersida och silverfläckar.

Allmänna fakta

Den mindre tåtelsmygaren flyger i södra och mellersta Sverige på ängsmark under juli-augusti. Larven lever på olika gräs.Övervintringen sker som ägg.