Nektarspår

Lev och låt leva!

Mindre bastardsvärmare, Zygaena viciae

Mindre bastardsvärmare

Hur känner jag igen den?

Bastardsvärmarna kan vara svåra att artbestämma. Den sexfläckiga har sex röda fläckar och är tämligen enkel men den Minsre bastardsvärmaren och den Bredbrämade bastardsvärmaren är knepigare. Båda har lätt genomskinliga mörka vingar och fem röda fläckar. Den mindre bastardsvärmaren har en rundare vingform och en mer dystersvart grundfärg och är något mindre i storleken, 22-32 mm vinspann.

Allmänna fakta

Arten förekommer från Skåne till Ångermanland med flygtid från slutet av juni till slutet av juli. Larven övervintrar och lever på olika ärtväxter. Den fullbildade fjärilen besöker ofta tistlar, rödklint och väddar.

Åter artlista