Nektarspår

Lev och låt leva!

Blåklockshumla, Bombus soroeensis

Brynhumla

Hur känner jag igen den?

Såväl ängshumla, blåklockshumla som mörk och ljus jordhumla har svart mellankropp med ett gult tvärband fram. Ängshumlan har röd rumpa så den är inga problem i sammanhanget. Alla de tre andra arterna har vit rumpa och ett gult band på bakkroppen. Ett tips är att titta på det bandet. Hos drottning och arbetare av blåklockshumla är det avbrutet på mitten av ett mörkt fält. Blåklockshumledrottningens huvud är litet och hjärtformat. Hanarna har mer gult på bakkroppen.

Allmänna fakta

Blåklockshumlor flyger ofta lite senare på säsongen än vad andra humlearter gör och kan samla pollen in i augusti månad. Den påstås i litteraturen vara speciellt förtjust i små blåklockor, kärleksört, vit sötväppling och mjölkört. Själv har jag hittat den i Rhododendronbuskar. Blåklockshumlan kallas också för brynhumla.Några av blåklockshumlans favoritblommor

Liten blåklocka
Liten blåklocka
Kärleksört
Kärleksört
Vit sötväppling
Vit sötväppling