Nektarspår

Lev och låt leva!

Ormbär, Paris quadrifolia L.

ormbär
Som trolldruvan frammanar ormbäret en känsla av vild storskog. De fyra bladen pekar i alla väderstreck liksom för att förvilla och snärja en osäker vandrare. Den vill locka oss in i mystikens dunkla marker, in i en annan verklighet där våra begränsningar blir tydliga, men också våra möjligheter.

Fast egentligen bryr sig ormbäret inte alls om oss. Den sköter sina egna affärer medan myggen övar sina sånger och fåglarna bygger bo i träden.

Läs tro och fakta om ormbär
Åter artlista majblommor