Nektarspår

Lev och låt leva!

Natt och Dag (Lundkovall), Melampyrum nemorosum L.

Natt och Dag
Det finns mycket man kan säga om Natt och Dag men Linné, vår store blomsterkonung, har beskrivit blomman på ett sätt som knappast behöver kompletteras.

"Med de blåvioletta skärmbladen under de guldgula blommorna smyckar denna växt våra skuggiga lundar, så att man tycker sig träda in i själva Floras eller Auroras salar."

Läs tro och fakta om Natt och Dag
Åter artlista juniblommor