Nektarspår

Lev och låt leva!

Mjölkört, Epilobium angustifolium L.

Mjölkört
Läs tro och fakta om mjölkört
Åter artlista juliblommor