Nektarspår

Lev och låt leva!

Maskros, Taraxacum F.H. Wigg

maskros
Till förtret för somliga...javisst, men till glädje och tröst för andra.

Maskrosen är växtvärldens David. Med sin slunga fylld av ljus och livskraft utmanar den, segerviss, vår tids teknikjättar och kontrollmonster. Sund civil olydnad mot asfaltsvansinne och formklippta trädgårdshäckar. Tack!

Läs tro och fakta om maskros
Åter artlista majblommor