Nektarspår

Lev och låt leva!

Majveronika, Veronica serpyllifolia L.

majveronika
En späd liten skönhet som jag hittade på en åker som låg i träda. Sådana platser är fina ställen att söka på när det gäller många blommor. Där får de stå ifred och lysa med sin skönhet.

Läs tro och fakta om majveronika
Åter artlista majblommor