Nektarspår

Lev och låt leva!

Knölklocka, Campanula rapunculoides L.

Knölklocka
Läs tro och fakta om knölklocka
Åter artlista juliblommor