Nektarspår

Lev och låt leva!

Klotpyrola, Pyrola minor L.

klotpyrola

Läs tro och fakta om klotpyrola
Åter artlista juniblommor