Nektarspår

Lev och låt leva!

Käringtand, Lotus corniculatus L.

käringtand
En del folkliga blomnamn kan verkligen kännas prövande för en romantisk själ. Nog förtjänar den här blomman en vackrare benämning än käringtand! Den borde kallas något som speglar de gula tuvornas skönhet och den glädje som de sprider. "Solsegel" skulle passa bra. Ett segel i solen. Det låter uppskattande och ger antydningar om både form och färg.

Läs tro och fakta om käringtand
Åter artlista juniblommor