Nektarspår

Lev och låt leva!

Hundloka,Anthriscus sylvestris L.

hundloka
I min barndom lyste hagar och ängar av många olika sorters blommor, men den tidens artrikedom har blivit alltmer sällsynt. Övergödslingen trivialiserar våra ängar och vi blir alla lite fattigare. Ändå gläds man över de livsbejakande, vita blommorna som vart man än ser ligger som lågt svävande, ulliga moln över den svenska landsbygden. Mot bakgrund av gistna lador och stängsel hör hundlokan samman med en kodoftande, vänligare värld.
En tryggare värld. Dessutom trivs Södermanlands landskapsinsekt, den vackert rödsvarta strimlusen, fint i blommorna.

Läs tro och fakta om hundloka
Åter artlista juniblommor