Nektarspår

Lev och låt leva!

Harsyra, Oxalis acetosella L.

harsyra
Barndomsminnen! Redan vid anblicken av harsyra kan jag känna en syrlig smak i munnen.
Egentligen var det väl inte särskilt gott att tugga i sig de klöverliknande bladen, men det kändes ändå lite märkvärdigt att själv kunna hitta mat i skogen. Kanske ett litet steg på väg mot vuxenvärldens relativa oberoende.

Läs tro och fakta om harsyra
Åter artlista majblommor