Nektarspår

Lev och låt leva!

Häckvicker, Vicia sepium L.

häckvicker
Den skulle lysa lika blå
om dold i markens närhet
om busken som den fann till stöd
drog sniket åt sig sina grenar
Den skulle lysa lika blå
om dold av höga granar
som tronar stolt av egen kraft
av födsel och av vana

Läs tro och fakta om häckvicker
Åter artlista juniblommor