Nektarspår

Lev och låt leva!

Tro och fakta om gulvial, Lathyrus pratensis L.

gulvial

När och var ska jag leta?

Gulvialen blommar allmänt i hela landet upp till Jämtland och Ångermanland och man hittar den under perioden juni till augusti. Den trivs på ängsmark och annan gräsmark och man ser den ofta till exempel utefter vägrenar.

Hur känner jag igen den?

Den art som man eventuellt kan förväxla gulvialen med är käringtanden men bladen är olika och käringtanden saknar de klängen som gulvialen har. Gulvialens blad är enpariga med lansettlika småblad medan käringtandens blad ser trefingrade ut.
Gulvialens blommor är gyllengula, ibland ljusgula. Med sina klängen (se bilden) kan den ta sig upp i ljuset och bli nästan meterhög.

Hur känner jag igen den?

Den art som man eventuellt kan förväxla gulvialen med är käringtanden men bladen är olika och käringtanden saknar de klängen som gulvialen har. Gulvialens blad är enpariga med lansettlika småblad medan käringtandens blad ser trefingrade ut.
Gulvialens blommor är gyllengula, ibland ljusgula. Med sina klängen (se bilden) kan den ta sig upp i ljuset och bli nästan meterhög.

Allmänna fakta

Gulvialen har flera underarter. Man känner till hela nio olika kromosomantal så man kan hitta många olika variationer. Andra namn på gulvialen är vildvicker, gubbtänder, ängsvial och grävlingshö. Namnet grävlingshö kommer troligen av att man ansåg att grävlingarna åt av gulvialen. Linné nämner också de lokala namnen gigalsärter (Uppland) och vele (Medelpad). Gulvialen är släkt med bland annatgökärt.

Folklig användning

Gulvialen är en gammal foderväxt.

gulvial, klänge
Gulvialen har klängen
gulvial, blomma
Gyllen- eller ljusgula blommor
gulvial, klängeGulvialen har klängen
gulvial, klängeGyllen- eller ljusgula blommor