Nektarspår

Lev och låt leva!

Gulmåra, Galium verum L.

gulmåra
Läs tro och fakta om gulmåra
Åter artlista juliblommor