Nektarspår

Lev och låt leva!

Tro och fakta om groblad, Plantago major L.

groblad

När och var ska jag leta?

Grobladet är en kulturgynnad art som växer på gångstigar, i trädgårdsland, på gräsmattor och liknande ställen. Den är allmän i hela landet och blommar under juli-augusti, ofta också in i september.

Hur känner jag igen den?

Alla vet nog hur groblad ser ut men för ordningens skull berättar jag ändå. Arten blir ca 10-20 cm hög, har breda, äggrundade och kala blad med tydligt skaft. De gulbruna blommorna sitter i ett långt smalt ax.

Allmänna fakta

Arten är mycket variabel och det finns flera underarter. Att den är kulturgynnad kan förklara namnet "den vite mannens fotspår".

Folkmedicinsk användning

Redan på medeltiden använde man groblad som plåster. Plantan innehåller kiseloxid och bakterihämmande tanniner så någon nytta kanske den gör. Tänk bara på att göra ren bladen ordentligt innan ni använder dem på sår annars kan ni få sårinfektioner istället för att undvika dem.

Grobladet har haft fler folkmedicinska användningsområden. Bland annat lär det vara bra för fertiliteten, stoppa blödningar och lindra besvär med hemorrojder. Tuggar man rötterna lindras tandvärk.Arten innehöller också slemämnen vilket förklarar varför den har använts mot olika besvär i mag-tarmkanalen (jäsning i tarmen och som milt avföringsmedel).