Nektarspår

Lev och låt leva!

Gökblomster, Lychnis flos-cuculi L.

gökblomster
Göken är känd för att den lägger sina ägg i andra fåglars bon och på så vis krånglar sig undan från sina förpliktelser som familjeförsörjare. Det må vara en moraliskt upprörande strategi men har man sett ett fågelpar i arbete kan man nästan känna en viss förståelse. Då är det svårare att förstå hur den lilla smitaren har kommit att låna ut sitt namn till gökblomstret. Såvitt jag begriper får blomman vackert sköta sina egna affärer utan hjälp från någon godtrogen växtindivid. Dessutom är förväxling knappast möjlig. Blommorna har en av den svenska florans roligaste design.

Läs tro och fakta om gökblomster
Åter artlista juniblommor