Nektarspår

Lev och låt leva!

Getrams, Polygonatum odoratum (Miller) Druce

getrams
Den har en jordstam som kallas för Salomos sigill. Namnet kommer sig av de märken som örtens ovanjordiska blomdelarna avsätter varje år, men egentligen kan det kvitta. Namnet berättar om mer spännande saker. Det berättar om människor. Det berättar om människor som ömsom fann sin inspiration i bibelns berättelser, ömsom i sin högst jordnära vardag. Samma munnar som högtidligt talade om gullvivan med ord som himmelsnycklar och marieblomster kunde, utan att tveka, döpa lommen till taskört och humleblomstret till skvallerbötta.

Säga vad man vill, det var must och färg över våra förfäder!

Läs tro och fakta om getrams
Åter artlista majblommor