Nektarspår

Lev och låt leva!

Getingblomster, Geum rivale x urbanum

getingblomster
xxx
Drömsk och stilla

kanske en längtan

kanske en ro

en hemlighet, född att bevaras

Läs tro och fakta om getingblomster
Åter artlista majblommor