Nektarspår

Lev och låt leva!

Brudborste (borsttistel), Cirsium helenioides (L.) Hill

brudborste

Läs tro och fakta om brudborste
Åter artlista juniblommor