Nektarspår

Lev och låt leva!

Blodnäva, Geranium sanguineum L.

blodnäva
Namnet är dramatiskt. Det för tankarna till gamla sagor om ädelt blod som spills i kärlek. Som grädde på moset ska detta blod sedan förvandlas till en blomma som för evigt påminner om händelsen. Fast det är något som inte stämmer. Vältrandet i skillingtryckskärlek brukar ge upphov till sägner om vita, oskyldiga blommor. Passionens röda färg passar måhända inte in på den eviga trohetens symboler. Och mycket riktigt, blodnävans namn har inte alls uppstått ur drömmen om evig kärlek utan ur örtens jordnära, folkmedicinska användning. Tyvärr! Näsblod är inte särskilt romantiskt!

Läs tro och fakta om blodnäva
Åter artlista juniblommor