Nektarspår

Lev och låt leva!

Blåsuga, Ajuga pyramidalis L.

Blåsuga
Jag undrar alltid om blåsugan finns i verkligheten. Med sin egendomligt pyramidlika form förefaller den så exotisk och märklig i vår svenska kohage att man har svårt att tro sina sinnen. Istället tonar en fantasibild fram inom mig. Småfolket dansar. Runt, runt svävar de på lätta miniatyrfötter. Tindrande ögon tittar upp och återspeglar de blå blomprydnaderna. Ur älvperspektiv måste blåsugan te sig himmelshög.

Vad korna ser har jag inte klart för mig. De har nyss kommit ut och bryr sig bara om gräset.

Läs tro och fakta om blåsuga
Åter artlista majblommor