Nektarspår

Lev och låt leva!

Blåklocka (liten blåklocka), Campanula rotundifolia L.

Liten blåklocka
Läs tro och fakta om blåklocka
Åter artlista juliblommor