Nektarspår

Lev och låt leva!

Akleja, Aquilegia vulgaris

akleja
En del föds fria. Andra föds i fångenskap men lyckas bryta sina bojor och skaffa sig en ny tillvaro.
Aklejorna står vända mot den gamla kyrkan och böjer sina vackra, blå huvuden som i tyst vördnad. En gång har ni planterats, vårdats och vattnats av en kärlekfull hand. Vad hände? Har ni kastat er ut i världen för att återkräva er frihet, eller står ni ensamma kvar på en plats som alla andra har övergivit?

Aklejorna svarar inte men tanken flyger. Vi människor fångar det vilda och gör om det till oigenkännlighet. De "tama" blommorna får dubbla kronor, spräckliga blad och andra, av oss, önskade egenskaper. Men någonstans på vägen blir de känsliga och förlorar ofta sin doft. Denna amputering av livskraften kallar vi förädling.

Läs tro och fakta om akleja
Åter artlista juniblommor